Pekin Günorta sebit onkologiýa hassahanasy

Pekin Günorta sebit onkologiýa hassahanasy2

Soňky on ýylda Pekin Günorta Sebit Onkologiýa Keselhanasy dürli çişleri anyklamak we bejermek bilen meşgullanýar, köp ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy goldaýar, ähli bölümleriň lukmançylyk çeşmelerini birleşdirýär we mono-kesel üçin dürli hyzmatdaşlyk toparlaryny döretdi. hassalar üçin takyk diagnoz we özbaşdak bejeriş hyzmatlary berilýär.

Pekin Günorta Sebit Onkologiýa Keselhanasy Aşgazan-içege onkologiýasy, böwrek mäziniň melanomasy, limfoid onkologiýasy, süňk we ýumşak dokumalar onkologiýasy, urologiýa, torak onkologiýasy, HNS (baş boýun hirurgiýasy), Torak onkologiýasy bölümi, ginekologiýa, TCM (Hytaýyň adaty lukmançylygy) bölümini döretdi. Umumy lukmançylyk, umumy hirurgiýa, interwensiýa bejergisi, operasiýa otagy, ICU we radiologiýa bölümleri (MRI, CT, DR, mamografiýa we ş.m.), laboratoriýa, patologiýa bölümi, reňkli ultrases otagy, gan banky we beýleki lukmançylyk kömekçi bölümleri, standartlaşdyrylan bejergini üpjün edýär Aşgazan, öýken ragy, kolorektal rak, bagyr ragy, özofagal rak, ýaramaz lenfoma, ginekologiki çişler, döş rak, kelle we boýun çişleri, süňk çişleri we malign melanoma we beýleki çişleri anyklamak we giňişleýin bejermek bilen meşgullanýan hassalar üçin.