Süňk keseli

  • Süňk keseli

    Süňk keseli

    Süňk keseli näme?Bu özboluşly rulman gurluşy, çarçuwasy we adam skeletidir.Şeýle-de bolsa, gaty berk ýaly görünýän bu ulgam hem çetleşdirilip, zyýanly çişleriň gaçybatalgasy bolup biler.Zyýanly çişler özbaşdak ösüp biler we oňat çişleriň täzeden döremegi arkaly döräp biler.Köplenç süňk rak keseli barada aýtsak, çiş beýleki organlarda (öýken, döş, prostat) ösüp, giçki döwürde, şol sanda süňk ... ýaýranda, metastatiki rak diýilýär.