Öýken ragy

Gysga düşündiriş:

Öýken ragy (bronhial rak diýlip hem atlandyrylýar) dürli kalibrli bronhial epitel dokumasy sebäpli dörän zyýanly öýken ragydyr.Daş görnüşine görä merkezi, periferiýa we uly (garyşyk) bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Epidemiologiýa
Öýken ragy ösen ýurtlarda iň köp ýaýran zyýanly çiş we düwnük keseliniň iň köp ýaýran sebäbi.Halkara rak keselini öwreniş institutynyň maglumatlaryna görä, dünýäde her ýyl 1 million töweregi öýken rak keseli ýüze çykýar we düwnük keseliniň 60% -i öýken rakyndan ölýär.
Russiýada, bu patologiýanyň 12% -ini emele getirýän çiş keselleriniň arasynda birinji ýerde durýar we ölen çiş hassalarynyň 15% -de öýken ragy diýlip diagnoz goýulýar.Erkeklerde öýken rak keseli has ýokarydyr.Erkeklerdäki her dört zyýanly çişiň biri öýken ragy, aýallarda her on iki çişiň biri öýken ragydyr.2000-nji ýylda öýken ragy erkekleriň 32% -ini öldürdi we aýallaryň 7,2% -ine ýaramaz çiş diagnozy goýuldy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler