Iýmit siňdiriş ulgamynyň düwnük keseli

  • Iýmit siňdiriş ulgamynyň düwnük keseli

    Iýmit siňdiriş ulgamynyň düwnük keseli

    Iýmit siňdiriş ulgamynyň çişiniň irki döwründe oňaýsyz alamatlar we aç-açan agyrylar ýok, ýöne içegäniň gan akmagyny görkezýän yzygiderli tabur barlagy we okkult gan barlagy arkaly taburdaky gyzyl gan öýjüklerini tapyp bolýar.Gastroskopiýa irki döwürde içege ulgamynda görnükli täze organizmleri tapyp biler.