Halkara agentleri

Bütin dünýä boýunça wekiller

Bizi has aňsat tanamagyňyzy we hyzmatlarymyz hakda has giňişleýin öwrenmegiňizi aňsatlaşdyrmak üçin Pekin Puhua halkara hassahanasynyň dünýä ulgamyny gurýarys.

Aşakdaky sanawdan göni agentlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz: hersi size mümkin boldugyça kömek etmekden hoşal bolar.

Ukraina

Ukraina

Ady:Ruslan Wasýutin
Lukmançylyk guramasy:Jemgyýetçilik guramasy DCP Kömek
Telefon:+ 380-73-200-200-4
E-poçta:rvasyutin@gmail.com

Awstraliýa

Awstraliýa

Ady:Dr Andreas Marzini ND
Lukmançylyk guramasy:www.marziniclinic.com
Telefon:+61755299640
E-poçta:marziniclinic@yahoo.com

Pakistan

Pakistan

Ady:Dr. Ahmed Faiz
Lukmançylyk guramasy:Meniň dünýäm
Telefon:0064-2040564308
E-poçta:afaizx@outlook.com

Saud Arabystany

Saud Arabystany

Ady:Dr. Muhammet El Banna
Lukmançylyk guramasy:Meniň dünýäm
Telefon:0086-15652197517
E-poçta:elbanna88@hotmail.com

Koreýa

Koreýa

Ady:Dr. Edward Kim
Telefon:+ 82-02-5423678
E-poçta:puhuakorea@naver.com

Argentina

Argentina

Ady:Jenap Raul Sixto Eskalante

E-poçta:raul.s.escalante@gmail.com

Awstraliýa1

Awstraliýa

Ady:Dr. Malkolm Ritçi

E-poçta:ritchiro@gmail.com

Bangladeş

Bangladeş

Ady:Dr. M Kamrul Islam
Lukmançylyk guramasy:Hakyky saglygy goraýyş
Telefon:+880 1812041267
E-poçta:kamrulis2000@yahoo.com

Nigeriýa

Nigeriýa

Ady:Jenap Aýanwole Muideen Aýanyem

E-poçta:ayanyemiions@gmail.com

Filippinler

Filippinler

Ady:Jenap Lewis Li

E-poçta:leeclewis@hotmail.com