Prostat keselini bejermek

  • Prostat keseli

    Prostat keseli

    Prostat keseli, köplenç prostat mäziniň öýjükleri erkek bedeninde ulalanda we ýaýranda ýüze çykýar we ýaşy bilen köpelýär.Irki diagnoz we bejergi örän möhüm bolsa-da, käbir bejergiler henizem keseliň ösüşini haýallatmaga we näsaglaryň diri galmak derejesini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Prostat keseli islendik ýaşda ýüze çykyp biler, ýöne adatça 60 ýaşdan uly erkeklerde has ýygy duş gelýär. Prostata keseli bilen kesellänleriň köpüsi erkekler, emma aýallar we gomoseksuallar hem bolup biler.