Karsinomaofrektum

Gysga düşündiriş:

Karsinomaofrektuma kolorektal rak diýilýär, aşgazan-içege ulgamynda giňden ýaýran zyýanly çiş, bu kesel aşgazan we özofagus rak keselinden soň ikinji orunda durýar, kolorektal düwnük keseliniň iň köp ýaýran bölegidir (takmynan 60%).Näsaglaryň aglaba köplügi 40 ýaşdan, 15% töweregi 30 ýaşdan kiçi.Erkekler has ýygy duş gelýär, kliniki gözegçiliklere görä erkekleriň aýallara bolan gatnaşygy 2-3: 1 bolýar, kolorektal düwnük keseliniň bir böleginiň rektal poliplerden ýa-da şistosomiazdan ýüze çykýandygy anyklandy;içegäniň dowamly çişmegi, käbirleri ýatyryş döredip biler;ýokary ýagly we ýokary belokly iýmit, holik kislotasynyň bölünip çykmagyna sebäp bolýar, ikinjisi içege anaeroblary bilen doýmadyk polisiklik uglewodorodlara bölünýär, bu hem düwnük keseline sebäp bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kolorektal düwnük keseliniň döremeginiň sebäpleri
Içegäniň dowamly çişmegi
Içege adenomasynyň ýatyrylmagy
Iýmit we kanserogenler

Kolorektal düwnük keselini barlamagyň 3 usuly
1. Anal barmak barlagy: iň ýönekeýi, gönüden-göni düwnük keselini anyklamakda, ýagny anal goýulmagyndan rektal rak keseliniň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin ulanylýan anal barmak barlagydyr.
2. Şekil barlagy: KT we MRI barlagy arkaly, içegäniň diwarynyň tertipsiz galyňlaşmagynyň ýa-da güýçlendirilmeginiň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak, kolorektal düwnük keseliniň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin KT we MRI goşmak bilen şekillendiriş.
3. Enteroskopiýa: enteroskopiýa, enteroskopiýa bilen fokusyň ýerleşýän ýerini enteroskopiýa bilen girizip, soň bolsa diagnozy kesgitlemek üçin biopsiýa patologiýasy bilen iň içgin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler