Böwrek keseli Melanoma

Böwrek keseli Melanoma zyýanly melanoma we böwrek, öt haltasy we prostata mäzleri ýaly peşew çişleriniň bejergisine gönükdirilendir.Zyýanly melanomany, böwrek, öt haltasyny we prostata mäzini bejermekde köp kliniki tejribe toplady.

Böwrek keseli Melanoma

Lukmançylyk hünäri
Halkara we içerki diagnoz we bejeriş ülňülerine laýyklykda, hassalaryň aýratyn şertleri bilen birlikde, zyýanly melanoma we böwrek öýjük karsinomasy we bölümimizde bejergi alýan beýleki peşew çişleri üçin köp ugurly giňişleýin bejergi geçirildi.Şeýlelik bilen, näsaglaryň hirurgiki bejergisi, radioterapiýa, himiýa terapiýasy, nyşana almak we immunoterapiýa, çişiň ýagdaýyna gözegçilik etmek, agyryny azaltmak, hassalarymyzyň ömrüni gowulaşdyrmak we uzaltmak üçin bejergini optimizirlemek üçin organiki taýdan birleşdirilýär.