HIFU Ablasiýa

Ultrases yrgyldy tolkunyň bir görnüşidir.Janly dokumalaryň üsti bilen zyýansyz geçip bilýär we bu ultrases barlagynyň ekstrakorporal çeşmesini bejeriş maksatly ulanmaga mümkinçilik berýär.Ultrases şöhleleri fokusirlenen bolsa we dokumalaryň üsti bilen köpelýän wagtynda ýeterlik ultrases energiýasy göwrümde jemlenen bolsa, fokus sebitdäki temperatura çişleriň bişirilen derejesine çenli ýokarlanyp, dokumalaryň ablasiýasyna sebäp bolup biler.Bu amal daş-töweregindäki ýa-da artykmaç dokumalara hiç hili zeper ýetirmezden ýüze çykýar we şeýle şöhleleri ulanýan dokuma ablasiýa usuly ýokary intensiwlige gönükdirilen ultrases (HIFU) hökmünde biri-biri bilen bellidir.

HIFU 1980-nji ýyllardan bäri rak keselini bejermek üçin radioterapiýa we himiýa bejergisine kömekçi hökmünde ulanylýar.Gipertermiýanyň maksady, çişiň temperaturasyny 37 42 42-45 raise çenli ýokarlandyrmak we dar bejeriş çäginde 60 minutlap birmeňzeş temperatura paýlanyşyny saklamak.
Üstünlikleri
Anestezi ýok.
Gan ýok.
Çozuşly şikes ýok.
Gündiz ideg.

HIFU Ablasiýa