Vumurtga keseli

  • Vumurtga keseli

    Vumurtga keseli

    Theumurtga, aýallaryň möhüm içki köpeliş organlaryndan, şeýle hem aýallaryň esasy jyns organlaryndan biridir.Onuň wezipesi ýumurtga öndürmek we gormonlary sintez etmek we bölmek.aýallaryň arasynda ýokary kesel derejesi bilen.Aýallaryň janyna we saglygyna çynlakaý howp salýar.