Ervatgynyň düwnük keseli

  • Ervatgynyň düwnük keseli

    Ervatgynyň düwnük keseli

    Ervatgy, düwnük keseli diýlip hem bilinýän ýatgy, aýal köpeliş ulgamynda iň köp ýaýran ginekologiki çişdir.HPV kesel üçin iň möhüm töwekgelçilik faktorydyr.Ervatgynyň düwnük keselini yzygiderli barlamak we sanjym etmek arkaly öňüni alyp bolýar.Ervatgynyň irki düwnük keseli ýokary bejerilýär we çaklamasy birneme gowy.