Torak onkologiýasy

Torak onkologiýasy bölümi, baý kliniki tejribesi, ösen bejeriş düşünjesi we standartlaşdyrylan aýratyn diagnoz we bejergisi bilen öýken ragy, ýaramaz timoma, pleýural mezotelioma we ş.m. bilen häsiýetlendirilýär.Bölüm hassalar üçin standartlaşdyrylan we ýerlikli hemmetaraplaýyn bejeriş maksatnamasyny döretmek üçin onlarça ýyllyk kliniki tejribe bilen bilelikde geçirilen iň soňky halkara gözleg işlerini yzarlaýar we öý lukmançylygyny we öýken rakynyň dürli görnüşlerini hemmetaraplaýyn bejermekde ökde (himiýa bejergisi, maksatly derman bejergisi) .Öýken köpçüligini anyklamak we bejermek üçin trakeoskopiýa geçirilende, rak keseliniň standartlaşdyrylan dolandyryşy we palliativ bejergisi.Torak hirurgiýasy, radioterapiýa, interwensiýa bölümi, adaty hytaý lukmançylygy, şekillendiriş bölümi, patologiýa bölümi we ýadro lukmançylygy bölümi bilen hassalara iň abraýly, amatly we ýerlikli diagnoz we bejeriş çäreleri bermek üçin köp tertipli maslahat berýäris.

Torak onkologiýasy