Iýmit siňdiriş onkologiýasy

Iýmit siňdiriş onkologiýasy bölümi aşgazan-içege çişlerini, özofagus çişlerini, gepatobiliar we aşgazan asty mäzini bejermeklige ünsi jemleýär, kliniki gözlegler we okuwlar arkaly kliniki tejribäni ösdürýär.Keseliň we bejerginiň mazmuny aşgazan, kolorektal rak, özofag mäziniň düwnük keseli, aşgazan asty mäziniň, aşgazan-içege stromal çişiniň, neýroendokrin çişiniň, öt ýollarynyň çişiniň, bagyr keseliniň we ş.m. öz içine alýar we köp ugurly giňişleýin bejergini we iýmit siňdiriş ulgamynyň çişlerini aýratyn bejermegi goldaýar.

Iýmit siňdiriş onkologiýasy

Lukmançylyk hünäri
Iýmit siňdiriş onkologiýasy bölümi näsaglara neşe bejergisinde, aşgazan düwnük keselini, kolorektal düwnük keselini, özofagus düwnük keselini, aşgazan asty mäzini, öt haltasyny, bagyr keselini, aşgazan-içege stromal çişini, neýroendokrin çişini we beýleki çişleri bejermekde degişli bejeriş usullary bilen üpjün edýär. näsaglaryň kliniki peýdasyny we durmuş derejesini ýokarlandyrmak.Şol bir wagtyň özünde, endoskopiki barlag we irki rak keselini anyklamak we endoskopiki bejergi geçirilýär.Mundan başga-da, iýmit siňdiriş onkologiýasy täze bejeriş usullaryny öwrenmek we köp ugurly hyzmatdaşlygy amala aşyrmak üçin kliniki gözleglere esaslanýar.