Döş keseli

  • Döş keseli

    Döş keseli

    Döş beziniň dokumasynyň zyýanly çişidir.Dünýäde, bu 13 ýaşdan 90 ýaş aralygyndaky aýallaryň 1/13-den 1/9 bölegine täsir edip, aýallaryň arasynda iň köp ýaýran rak keselidir. Erkeklerde we aýallarda birmeňzeş dokumadan emele gelen döş rak keseli (RMG) käwagt erkeklerde ýüze çykýar, ýöne erkek keselleriň sany bu kesel bilen kesellänleriň umumy sanynyň 1% -inden az).